ב"אחים לתשוקה" מרמזת דומיניק בונא לאפשרות של גילוי עריות בין המשורר פול קלודל ואחותו הפסלת קאמי. אך מרגע שבגרו השניים, דומה כי חייהם הם קווים מקבילים שאינם נפגשים זה עם זה.

מתוך רשימה על הספר "אחים לתשוקה": http://www.haaretz.com/hasite/spages/1062768.html
משה סקאל, הארץ, "ספרים", 11.02.09